ติดต่อนักกายภาพบำบัด

โปรดกรอบข้อมูลเพื่อรอการติดต่อกลับจากนักกายภาพบำบัดที่ท่านระบุรหัส หรือกดเพิ่มเพื่อน เพื่อโทรฟรีผ่านไลน์

 

*อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดต่อครั้งขึ้นอยู่กับนักกายภาพบำบัดแต่ละท่าน โปรดสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจขอรับบริการฯ

เพื่อโทรฟรีผ่านไลน์

Line ID: @waw7420o

Success! Message received.

 บริการนี้ ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน โปรดพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือโทร

1669

 

หมายเหตุ: ตำแหน่งหมุดของนักกายภาพบำบัดอิสระที่ปรากฏในแผนที่เป็นตำแหน่งโดยสังเขป, , หมุดสีชมพูเข้ม คือ นักกายภาพบำบัดที่ *ตอบกลับรวดเร็ว หมายถึง การตอบกลับภายระยะเวลา 1 - 24 ชั่วโมง โดยอ้างอิงจากระยะเวลาการตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันในครั้งแรกเท่านั้น