top of page

มองหานักกายภาพบำบัดใกล้บ้านท่าน จากตำแหน่งหมุดบนแผนที่

หน้าค้นหานักกายภาพ
Anchor 1

หมายเหตุ: ตำแหน่งหมุดของนักกายภาพบำบัดอิสระที่ปรากฏในแผนที่เป็นตำแหน่งโดยสังเขป, หมุดสีชมพูเข้ม คือ นักกายภาพบำบัดที่ *ตอบกลับรวดเร็ว หมายถึง การตอบกลับภายระยะเวลา 1 - 24 ชั่วโมง โดยอ้างอิงจากระยะเวลาการตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันในครั้งแรกเท่านั้น

วิธีการใช้งาน
วิธีใช้งาน.jpg

ใช้รหัสที่ปรากฏใต้ชื่อ เพื่อติดต่อนักกายภาพบำบัด

bottom of page