Home Physical Therapy

"...กายภาพบำบัดที่บ้าน..."

เพราะการเคลื่อนไหวนั้นสำคัญสำหรับ "เรา" 

จึงเป็นที่มาของชื่อ "Khayap - ขยับ" เพื่อเสนอประเด็นเกี่ยวกับ

การทำกายภาพบำบัดที่บ้านให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วไป

การกายภาพบำบัดที่บ้านโดยนักกายภาพบำบัด เป็นการตรวจประเมินและรักษาโรคทางกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัด เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพของบุคคลที่คุณรักที่บ้านของคุณเอง

 • ผู้สูงอายุมีปัญหาการทรงตัวเสี่ยงต่อการล้ม

 • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บของเอ็นและกล้ามเนื้อ จากการทำงานหรือจากการเล่นกีฬา

 • ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ หลังการผ่าตัดที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง

 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)

 • ผู้ป่วยพาร์กินสัน

 • Risk falling elderly.

 • Musculoskeletal problem from daily routine and sport

 • Rehabilitation continuous after operation.

 • Post stroke patients

 • Maintain a good quality of life for Parkinson's disease patients

• NEUROLOGY •
กายภาพบำบัดระบบประสาท
• MUSCULOSKELETAL •
กายภาพบำบัดในระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด เกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อ จากการทำงาหรือเล่นกีฬา ด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เช่น

 

การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ

(Joint Mobilization and Manipulation)

การพันผ้ายืดและการพันเทป

(Bandaging and Taping)

คำแนะนำในการการป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ (Prevention of Disease or Trauma)*

การตรวจกำลังกล้ามเนื้อ การวิเคราะห์ท่าทางและการเดิน หาองค์ประกอบการเคลื่อนไหวที่ขาดหายไป เพื่อประเมินและให้การฟื้นฟูโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)

เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน (Transfer Techniques and Ambulation)*

 • THERAPEUTIC EXERCISE •
การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

เป็นการรักษาด้วยการออกกําลังกาย (Therapeutic Exercise) ทั้งแบบทำเอง (Active movement) ที่ระดับความยากง่ายต่างๆ และแบบทำให้ (Passive movement) ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้รับการรักษา

รวมถึง ธาราบําบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อการรักษาในน้ำ เป็นการอาศัยแรงลอยตัวและแรงต้านของน้ำช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวระหว่างการออกกำลังกาย สำหรับท่านที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวและมีอาการเอื้อต่อการทำธาราบำบัด*

• THERAPEUTIC MASSAGE •
การนวดเพื่อการรักษา

การทำงานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่นวดเพื่อการรักษาจะลดลง กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวก็จะเกิดการผ่อนคลาย ซึ่งจะยับยั้งอาการล้า อาการปวด และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

เพื่อเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อให้สามารถ ค่อยๆเพิ่มความหนักในการออกแรง และมีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการยก*

* ข้อความและภาพ ใช้อธิบายหลักการและแนะนำตัวอย่างวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดให้ทราบในเบื้องต้นโดยสังเขป มิใช่คำแนะนำเพื่อการรักษา

 PT — 

PHYSICAL THERAPIST

คำถาม: การฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้านมีผลอย่างไร?

 

ตอบ: บทความในวารสาร THE LANCET • Vol 363 • January 31, 2004 ได้สรุปผลการบททวนเอกสารตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านทั้งจากนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รวมถึงสหวิชาชีพที่เคยรายงานไว้ 14 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1617 คน สรุปโดยย่อได้ว่าการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านนั้น ลดค่าอัตราส่วนปัจจัยเสี่ยงของกิจวัตรประจำวันที่ถอยลง และเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย... 

 

หมายเหตุ: การศึกษานี้ ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้น ไม่อาจใช้สรุปครอบคลุมถึงโรคอื่นได้

 

  อ่านบทคัดย่อฉบับเต็มได้จาก

Rehabilitation therapy services for stroke patients living at home: Systematic review of randomised trials.

THE LANCET • Vol 363 • January 31, 2004

 
 

GET IN TOUCH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel: 081 0918597

Line ID: khayap.info

© 2017 by Khayap Home Physical Therapy

 • Black Facebook Icon
 • Black Blogger Icon
 • phone-logo-image-icon-63854